วันที่ 29 กันยายน 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายทองแถม สมนินม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพิมาย นำทีมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการอุดท่อระบายน้ำ เพื่อสกัดกั้นทางน้ำบริเวณถนนชายชล ไม่ให้น้ำเข้าบ้านเรือนประชาชน

29 ก.ย. 64