วันที่ 29 กันยายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ร่วมกับกองพันทหารช่างที่ 202 กรมทหารช่างที่2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา และประชาชนจิตอาสา ร่วมกรอกกระสอบทราย เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

29 ก.ย. 65