วันที่ 29 กันยายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนางปวีณา สุวรรณศักดิ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ลงสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมป้องกันน้ำท่วม ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

29 ก.ย. 65