วันที่ 29 กันยายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ติดตั้งป้ายและติดธงสัญลักษณ์ระดับการแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

29 ก.ย. 65