วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรี ตำบลพิมาย นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และนายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลพิมาย ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการระบายน้ำออกจากพื้นที่ โดยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา สาขาชุมพวง ยินดีให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่สถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลพิมาย โทร. 044-481906

29 ต.ค. 64