วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย และพนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินโครงการพิมายเมืองสะอาด ล้างทำความสะอาดพื้นผิวจราจรหลังการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี 2564 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

29 ธ.ค. 64