วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน อพปร. และประชาชนจิตอาสาในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ร่วมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ หน้าหอนาฬิกา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพันจ่าโท ทวี พิมพ์อุบล นายอำเภอพิมาย เป็นประธานเปิดงาน

30 ธ.ค. 65