วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย ร่วมกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา

29 ธ.ค. 65