วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่สำรวจการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ร่วมกับเจ้าหน้าทีสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย

29 พ.ย. 65