วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ออกตรวจผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อออกใบอนุญาติและหนังสือรับรอง

29 พ.ย. 65