วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายทองแถม สมนิยม รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ลงพื้นที่ออกตรวจบ่อขยะเทศบาลตำบลพิมาย

29 พ.ย. 65