วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และนายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมพิธีทำบุญกลางบ้าน ชุมชนส่วนในและชุมชนส่วนนอก อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

29 มิ.ย. 65