วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และนางปวีณา สุวรรณศักดิ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพิมายตำบลพิมาย ณ ห้องประชุมหินทรายเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

29 มิ.ย. 65