วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ เพื่อกำจัดเศษขยะมูลฝอย ดินโคลนต่างๆ ออกจากท่อระบายน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน บริเวณถนนบูชายันต์ ตั้งแต่ แยกหอนาฬิกายาวไปจนถึงแยกธนาคารกรุงไทย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

29 ส.ค. 65