วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

29 ส.ค. 65