วันที่ 29 เมษายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้พิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2565 “รามายณะจากวรรณกรรมสู่เรื่องราวบนทับหลัง” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

29 เม.ย. 65