วันที่ 3 กันยายน 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าพิมาย และเมืองเก่านครราชสีมา ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

03 ก.ย. 64