วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงสำรวจตรวจสอบพื้นที่เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาเร่งด่วนสำหรับทางม้าลายที่เสี่ยงอันตราย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

03 ก.พ. 65