วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพิมาย และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ร่วมต้อนรับนายจิรัฏฐไชย จี่พิมาย นายอำเภอพิมาย มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอพิมาย ณ ห้องประชุมหินทรายเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

03 ก.พ. 66