วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่เสริมแนวกระสอบทรายบริเวณชุมชนทุ่งเลนทอง เขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเร่งระบายน้ำไม่ให้เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน

03 ต.ค. 65