วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการเปิดทางน้ำ บริเวณชุมชนทุ่งเลนทอง เพื่อเร่งระบายน้ำไม่ให้เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

03 ต.ค. 65