วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลพิมาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิมาย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพิมาย และอสม. ลงพื้นที่ในการตรวจเชื้อโควิด ด้วย ATK ให้กับ บุคลากร นักเรียน พ่อค้า แม่ค้าโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ณ โรงเรียนสุริยาอุทัยพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

03 พ.ย. 64