วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมพบปะพูดคุยและมอบเบี้ยยังชีพ เบี้ยความพิการ ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

03 พ.ย. 65