วันที่ 3 มีนาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่สำรวจผิวจราจร ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

03 มี.ค. 65