วันที่ 3 มีนาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายนายปริษกร จรนิเทศ รักษาการปลัดเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการควบคุมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมายกำจัดรังต่อหัวเสือ ที่อาจเป็นอันตรายต่อประชาชน ตามคำร้องขอ ภารกิจสำเร็จเรียบร้อย

03 มี.ค. 65