วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และนายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย รับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชน เรื่องการหาสถานที่กักตัวสำหรับญาติพี่น้องที่รักษาหายแล้ว ต้องมากันตัวเพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19

30 ก.ค. 64