วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย ร่วมประชุมพูดคุยทำมอบนโบายในการทำงาน พร้อมทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานในสถานการณ์โรคโควิด-19

30 ก.ค. 64