วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพิมาย หน่วยงานปกครอง สถานีตำรวจภูธรพิมาย หัวหน้าส่วนราชการ อาสาสมัครในพื้นที่และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2565 ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 โดยมีนายเศรษฐี แพรกนัทที ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาการแทนนายอำเภอพิมาย เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าหอนาฬิกา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

30 ธ.ค. 64