วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ณ ห้องประชุมหินทราย เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

30 พ.ย. 64