วันที่ 30 มกราคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ร่วมรับมอบใบประกาศเกียรติคุณมีความดีเด่นด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้มอบ

30 ม.ค. 66