วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการทำงานและร่วมแสดงความคิดเห็นประกอบการทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลพิมาย โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพิมาย และตัวแทนทั้ง 15 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลพิมายเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหินทราย เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 0 Comments เทศบาลตำบลพิมาย เผยแพร่โดย Wannapa Kongsuk · 1 วัน · วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการจัดระเบียบการจราจร บริเวณตลาดไนท์บาร์ซ่า อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 0 Comments เทศบาลตำบลพิมาย เผยแพร่โดย Wannapa Kongsuk · 1 วัน · วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และนางปวีณา สุวรรณศักดิ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพิมายตำบลพิมาย ณ ห้องประชุมหินทรายเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 2 Comments Kanjana Somboon Reply9 ชม. เทศบาลตำบลพิมาย เผยแพร่โดย Wannapa Kongsuk · เมื่อวานนี้ เวลา 16:04 น. · เทศบาลตำบลพิมาย ขอเชิญร่วมกิจกรรมผ้าป่ารีไซเคิล โดยการขอรับบริจาคขยะรีไซเคิล ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 – ผู้เข้ากิจกรรมจะได้รับไข่ไก่ แทนคำขอบคุณ – รายได้จากการขายขยะรีไซเคิล นำไปสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม/กองทุนจัดการขยะ เทศบาลตำบลพิมาย เพื่อใช้ในการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มาร่วมคัดเเยกขยะด้วยกันนะคะ 0 Comments เทศบาลตำบลพิมาย เผยแพร่โดย Wannapa Kongsuk · เมื่อวานนี้ เวลา 16:01 น. · วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ประชุมมอบหมายแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมแนวทางการดำเนินโครงการงานศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2 0 Comments เทศบาลตำบลพิมาย เผยแพร่โดย Wannapa Kongsuk · เมื่อวานนี้ เวลา 12:37 น. · วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และนายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมพิธีทำบุญกลางบ้าน ชุมชนส่วนในและชุมชนส่วนนอก อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 Comment

30 มิ.ย. 65