วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช. เทศบาลตำบลพิมาย ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมหินทราย เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

30 ส.ค. 65