วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย นายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิมาย และผู้มีจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่และประกอบเตียงกระดาษ เพื่อเตรียมใช้เป็นโรงพยาบาลสนามประจำอำเภอพิมาย ณ โรงยิมโรงพยาบาลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

02 ส.ค. 64