วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย นายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ลงพื้นที่มอบชุดอาหารเสริมสำหรับหญิงตั้งครรภ์ ตาม “โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต” โดยมีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพิมาย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมดำเนินงาน

02 ส.ค. 64