วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ประชุมร่วมกับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย ยืนยันความพร้อมการส่งมอบพื้นที่และรับมอบโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล (ป้องกันพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย)

31 ต.ค. 65