วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ณ โรงเรียนพิมายวิทยา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

31 พ.ค. 65