วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมายตำบลพิมาย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

31 พ.ค. 65