วันที่ 31 มีนาคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่่ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ใช้ทางสัญจรไปมา

31 มี.ค. 66