วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพิมาย และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 100 คน ศึกษาดูงานเรื่อง “การบริหารงานและการพัฒนาศักยภาพสตรี”

31 ส.ค. 65