วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ตรวจระเบียบแผงเช่าจำหน่ายสินค้า เขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

04 ก.ค. 65