วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับสถานีตำรวจภูธรพิมาย เพื่อหาแนวทางในการจัดระเบียบการจราจร พร้อมทั้งสำรวจตรวจสอบพื้นที่เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาเร่งด่วนสำหรับทางม้าลายที่เสี่ยงอันตราย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพิมาย ณ ห้องประชุมหินทราย เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

04 ก.พ. 65