วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย นายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมกับโรงพยาบาลพิมาย สาธารณสุขอำเภอพิมาย และ อสม. ร่วมกิจกรรมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กกลุ่มอายุ 5-11 ปี kick off พร้อมกันทุกอำเภอ จังหวัดนครราชสีมา ณ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

04 ก.พ. 65