วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ประชุมมอบนโยบายและสั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมายเร่งเสริมกระสอบทรายเพิ่มขึ้นอีก เพื่อเตรียมรับมวลน้ำที่กำลังจะไหลมาถึงอำเภอพิมาย เสริมให้เป็นแนวกั้นน้ำบริเวณถนนชายชล ไม่ให้น้ำเข้าบ้านเรือนประชาชน

04 ต.ค. 64