วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการนำกระสอบทรายอุดท่อระบายน้ำบริเวณเครื่องสูบน้ำข้างวัดสระเพลง เพื่อป้องกันน้ำรั่วซึมเขาบ้านเรือนประชาชน #ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลตำบลพิมาย

04 ต.ค. 65