วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ประชาชนจิตอาสา ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ร่วมทำความสะอาดสถานที่เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ โรงเรียนพิมายวิทยา

04 ต.ค. 65