วันที่ 4 มกราคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมายลงพื้นที่ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย สำรวจพื้นที่โครงการปรับปรุงถนนประชาพัฒนา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

04 ม.ค. 66