วันที่ 4 มกราคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมพบปะพูดคุยและมอบเบี้ยยังชีพ เบี้ยความพิการ ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

04 ม.ค. 66