วันที่ 4 มีนาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

04 มี.ค. 65