วันที่ 4 มีนาคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมพิธีเปิดงาน “สดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ” ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงความเสียสละและความกล้าหาญของท้าวสุรนารี นางสาวบุญเหลือและวีรชนทุ่งสัมฤทธิ์ โดยมีนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน ณ อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

07 มี.ค. 66