วันที่ 4 เมษายน 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน พร้อมมอบเบี้ยยังชีพ เบี้ยความพิการ ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

04 เม.ย. 66